Privacybeleid

Privacybeleid

1. Naam en contactinformatie van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerkingsactiviteiten verricht door:

Naam van het bedrijf: QUADRO DER GROSSBAUKASTEN GmbH
CEO: Falk Rüther
Adres: Buxtehuder Straße 112, 21073 Hamburg, Germany
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0049 (0)40 7900 5080
Fax: 0049 (0)40 5298 2332

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Aard en doel van het gebruik van persoonlijke gegevens

a) Door onze website te bezoeken

Wanneer u onze website bezoekt, verstuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en wordt opgeslagen tot aan automatische verwijdering:

 • IP-adres van de computer die het verzoek verzendt,
 • datum en tijd van toegang,
 • naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • het bereiken van verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6, par. 1, zin 1, lid f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd ‘AVG’). Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over u als individu. Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we bovendien cookies en analytische diensten. Verdere details over dit aspect zijn te vinden in hoofdstuk 4 en 5 van dit privacybeleid.

b) Door u te abonneren op onze nieuwsbrief

Indien u, conform Art. 6, par. 1, zin 1, lid a AVG, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is vermelding van een e-mailadres, dat als volgt moet worden verstrekt, voldoende:

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen we deze naar het adres dat u met een link in een e-mail heeft aangegeven, welke door u moet worden bevestigd. Hierdoor kunnen wij vaststellen dat u de accounthouder bent en akkoord gaat met het toesturen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om u de nieuwsbrief toe te sturen en zullen deze niet met derden delen.

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief slaan we uw IP-adres en de registratiedatum op. De opslag van deze gegevens dient als bewijs voor het geval derden onrechtmatig toegang hebben tot een e-mailaccount en zich bij de nieuwsbrief aanmelden zonder toestemming van de accounthouder.
Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de klant op elk moment gratis worden geannuleerd of ingetrokken. De annulering kan worden gedaan via een link in de nieuwsbrief zelf of door kennisgeving aan bovengenoemde contactgegevens.

c) Door ons contactformulier te gebruiken

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten wie het verzoek heeft verzonden en het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De gegevens welke als doel hebben contact met ons op te nemen, worden verwerkt overeenkomstig Art. 6, par. 1, zin 1, lid a AVG, op basis van uw vrijwillig verleende toestemming. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld via het contactformulier worden automatisch verwijderd zodra het ontvangen verzoek is verwerkt.

3. Openbaarmaking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden dan hieronder vermeld. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden indien:

U uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, volgens Art. 6, par. 1, zin 1 lid a AVG,

 • openbaarmaking ervan vereist is, volgens Art. 6, par. 1, zin 1, lid f AVG, voor het instellen of uitoefenen van of verdedigen tegen juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend legitiem belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • er een wettelijke verplichting bestaat, volgens Art. 6, par. 1, zin 1, lid c AVG, alsmede
 • dit wettelijk is toegestaan en volgens Art. 6, par. 1, zin 1, lid b AVG, vereist is voor de uitvoering van een contractuele verplichting met u.

4. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat niet, bevatten geen virussen, trojaanse paarden of malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen, elk als resultaat van de specifiek gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we ons direct bewust zijn van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om uw gebruik van ons aanbod comfortabeler te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u specifieke pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd zodra u onze webpagina verlaat.

Bovendien gebruiken we tijdelijke cookies die voor een vaste periode op uw apparaat worden opgeslagen om de bruikbaarheid te verbeteren. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten te profiteren, zullen we automatisch herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht en welke invoer en instellingen u hebt aangebracht, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Daarnaast gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om, wanneer u onze website opnieuw bezoekt, automatisch te herkennen dat u deze al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die via het gebruik van cookies worden verwerkt, zijn vereist voor het genoemde doel om ons legitieme belang te beschermen, evenals het legitieme belang van derden, conform Art. 6, par. 1, zin 1, lid f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter uw gebruik van bepaalde functies van onze website beïnvloeden.

5. Analytische Tools (Tracking Tools)

Onze trackingmaatregelen, zoals hieronder vermeld, worden geïmplementeerd op basis van Art. 6, par. 1, zin 1, lid f AVG. Met de geïmplementeerde trackingmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze website een adequaat ontwerp biedt en voortdurend wordt verbeterd. Daarnaast gebruiken we de trackingmaatregelen om statistische informatie over het bezoek aan onze website te verzamelen en te analyseren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectieve doeleinden voor gegevensverwerking en de gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

a) Google Analytics

We maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie sectie 4). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten.
In het geval dat IP-anonimisering op deze webpagina's actief is, wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte het IP-adres door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden om daar te worden ingekort.
Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om het gebruik van deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot de website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant aan te bieden. Het IP-adres dat vanuit de browser van de klant binnen het Google Analytics-systeem wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens. De klant kan de opslag van cookies voorkomen door de geschikte instelling van de browsersoftware te selecteren; Houd er echter rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn. Daarnaast kan de klant het verzamelen van de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (inclusief het IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren welke beschikbaar is via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-add-on of als uw browser op een mobiel apparaat staat, klikt u op deze link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

b) Remarketing of de functie "Like Audiences" van Google Inc.

We maken op onze website gebruik van de functie Remarketing of "Similar Audiences" van Google Inc. ("Google"). Met deze functie kan de provider de bezoekers van de website targeten door hen gepersonaliseerde, interesse-gebaseerde promotie-advertenties aan te bieden wanneer ze andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Voor het analyseren van het gebruik van de website, wat de basis vormt voor het genereren van interesse-gerelateerde advertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde "cookies" (zie sectie 4). U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment deactiveren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Dit kan echter de functionaliteit van ons aanbod beperken. De cookies worden gebruikt om websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder geopende producten en informatie bevatten. Bovendien kan de klant het verzamelen van de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (inclusief het IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren welke beschikbaar is via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/privacy/ads/

c) Google AdWords Conversion Tracking

We maken ook gebruik van Google Conversion Tracking om statistische informatie over de bezoeken aan onze website te verzamelen en deze te analyseren om ons aanbod te optimaliseren. Google AdWords plaatst een zogenaamd "cookie" (zie sectie 4) op uw apparaat, als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die is verzameld met behulp van de Conversion-cookie wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor Conversion-tracking hebben gekozen. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar de getagde Conversion-tracking website. Ze ontvangen echter geen informatie die de gebruiker persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u de vereiste instelling van een cookie echter weigeren - in uw browserinstellingen kunt u bijvoorbeeld de automatische instelling van cookies deactiveren. U kunt cookies voor Conversion-tracking ook uitschakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein "https://googleadservices.com" te blokkeren.


Het privacybeleid van Google met betrekking tot conversion-tracking kunt u hier vinden (https://services.google.com/sitestats/en.html).

6. Online Diensten / Internetadvertenties

Voor een optimale marketing van ons aanbod maakt onze website op basis van art. 6, par. 1, zin 1, lid f AVG, gebruik van de online diensten en advertentietools die worden aangeboden door de hieronder genoemde bedrijven. Het onderliggende commerciële doel moet worden beschouwd als legitiem belang in de zin van de AVG. Hun respectieve providers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de gegevensbescherming van de activiteiten.

a) Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie sectie 4), die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde "webbakens" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Het gebruik van webbakens stelt ons in staat om eenvoudige acties vast te leggen en te verzamelen, zoals het verkeer op de website. De door de cookie en/of het webbaken gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten. Google gebruikt de verzamelde informatie om uw gebruikspatronen met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren, rapporten over de website-activiteit en advertenties voor website-exploitanten op te stellen en om meer diensten aan te bieden die verband houden met de website en het internetgebruik. Google geeft deze informatie ook door aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt door Google niet gekoppeld aan andere Google-gegevens. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens voorkomen door in de browserinstellingen "Geen cookies accepteren" te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens die via Google over u zijn verzameld op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

b) Google Fonts

Deze site bevat lettertypen van "Google Fonts" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/privacy/ Als u niet akkoord gaat, kunt u een zogenaamde opt-out-cookie in uw browser instellen: https://adssettings.google.com/authenticated.

c) Google reCAPTCHA

Deze site maakt gebruik van de functie "reCAPTCHA" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA om bots te detecteren (bijvoorbeeld wanneer u online formulieren indient). Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/privacy/ Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een zogenaamde opt-out-cookie in uw browser instellen: https://adssettings.google.com/authenticated.

d) Certified Webshop

Onze website is een "Verified Webshop"-gecertificeerde website. De certificering en de aanbevolen diensten worden aangeboden door Tisko Consulting GmbH, Asbacher Strasse 49, 53545 Linz am Rhein. Als u op de certificering klikt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat b.v. uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, verzonden hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk 30 dagen na het einde van uw bezoek aan de webpagina automatisch verwijderd. Verder heeft u de mogelijkheid om het beoordelingssysteem van de geverifieerde webshop te gebruiken. Dat betekent dat u zo nodig na het ondertekenen van het contract en ontvangst van uw bestelling, de transactie kunt beoordelen en uw opmerkingen kunt sturen,. Om u van deze optie op de hoogte te stellen, dient u ons op basis van art. 6, par. 1, zin 1, lid f AVG, informatie te verstrekken welke in het belang is van een serieuze evaluatie in het kader van de aankooptransactie. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld met het oog op het gebruik van het beoordelingssysteem, worden 3 maanden na voltooiing van de beoordeelde levering van de goederen weer verwijderd.

e) YouTube

We voorzien online aanbiedingen op onze website (meestal video's) van het "YouTube"-platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De aanbieder van die content zal het IP-adres van de gebruiker detecteren, aangezien zonder IP-adres geen content naar de browser van de gebruiker kan worden verzonden. Het IP-adres wordt gebruikt om de gegevens van de afzender naar de beoogde ontvanger over te dragen en is daarom vereist voor de weergave van die content. We hebben geen controle over het gebruik van het IP-adres door YouTube, b.v. indien YouTube het voor statistische doeleinden opslaat. Voor zover wij dit weten, informeren wij de gebruikers hierover. Ga voor meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube door Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

f) PayPal

Transacties uitgevoerd via de PayPal online betaalservice, aangeboden door PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid dat beschikbaar is via de volgende link: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=nl_NL

7. Rechten van betrokkenen m.b.t. gegevens

U hebt het recht:

 • overeenkomstig Art. 15 AVG, om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u verwerken. U kunt met name informatie opvragen met betrekking tot de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de gegevensbron, indien deze niet van ons is verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, nadere details;
 • overeenkomstig Art. 16 AVG, om onmiddellijke correctie of voltooiing te eisen van de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens;
 • overeenkomstig Art. 17 AVG, om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen of uitoefenen van of verdedigen tegen juridische claims;
 • overeenkomstig Art. 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, in het geval dat u de juistheid van de gegevens betwist, dat de verwerking onwettig is en u zich tegen de verwijdering verzet, dat we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het instellen of uitoefenen van of verdedigen tegen juridische claims, of dat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, overeenkomstig Art. 21 AVG;
 • overeenkomstig Art. 20 AVG, om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, standaard en machineleesbaar formaat of om verzending naar een andere controller te vragen;
 • overeenkomstig Art. 7, par. 3 AVG, om op elk moment de toestemming in te trekken die u eerder had verstrekt. Als gevolg hiervan mogen we niet langer doorgaan met de gegevensverwerking op basis van deze toestemming, en
 • overeenkomstig Art. 77 AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is geweest. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of voor ons kantoor.

8. Recht van bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van een legitiem belang, overeenkomstig Art. 6, par. 1, zin 1, lid f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 21 AVG, op voorwaarde dat dit recht wordt gerechtvaardigd door uw specifieke situatie of dat het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt vervuld zonder dat er speciale vereisten nodig zijn. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of bezwaar, stuur ons dan een e-mail naar het hierboven vermelde e-mailadres.

9. Gegevensbeveiliging

We gebruiken de veelgebruikte SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste encryptieniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3-technologie. U begrijpt wellicht of een bepaalde pagina van onze website versleuteld wordt verzonden door de weergave van het sleutel- of slotpictogram in de onderste statusbalk van uw browser te controleren. We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen.

10. Updates en wijzigingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is bijgewerkt in mei 2018. Naarmate onze site zich ontwikkelt en nieuwe aanbiedingen beschikbaar komen, of als gevolg van wijzigingen in de wettelijke of regelgevende vereisten, is het mogelijk dat we dit privacybeleid moeten aanpassen. U kunt op elk moment op deze website het van toepassing zijnde privacybeleid openen en afdrukken.